Rada Budowy nr 7

W dniu 10.01.2022 odbyła się Rada Budowy nr 7.

Omówiono:

  1. Lokalizacje KSZR poza zakresem opracowania.
  2. Bramownice wraz z tablicami E2b poza zakresem zamówienia czyli wskazanymi trzema odcinkami drogi ekspresowej o długości 9,510 km.
  3. Analizę Akustyczna.
  4. Odwodnienie pasa drogowego.
  5. Kanał technologiczny.
  6. Obiekty Inżynieryjne.

Wykonawca przedstawił wykaz korespondencji związanej z uzyskaniem warunków technicznych.