Rada Budowy nr 6

W dniu 13.12.2021 odbyła się Rada Budowy nr 6.

  1. Wykonawca omówił zagadnienia : PZT, ekrany akustyczne oraz odwodnienie pasa drogowego.
  2. Kierownik Projektu poruszył temat kompletności uzyskanych przez Wykonawcę Warunków Technicznych.