Rada Techniczna nr 10

W dniu 23.11.2021 odbyła się Rada Techniczna nr 10. Omówiono następujące tematy:

  1. Branża elektryczna – warunki techniczne.
  2. Analiza projektu SOR.
  3. Analiza Prognozy Ruchu.
  4. Aktualizacja PZT.
  5. Wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych.
  6. System Zarządzania Ruchem.