Rada Budowy nr 5

W dniu 15 listopada 2021 odbyła się Rada Budowy nr 5.

 1. IK poinformował, że RB odbywa się wg poniższej agendy :
  • Rada Projektu
  • Warunki atmosferyczne
  • Postęp Prac projektowych/Robót (za ubiegły m-c)
  • Status Programu
  • Środki / Personel / Sprzęt
  • Przewidywany Postęp Prac projektowych / Robót (za następny m-c)
  • Sprawy finansowe
  • Jakość Robót
  • Sprawy techniczne / projektowe
  • Roszczenia
  • Podwykonawcy
  • Sprawy administracyjne
  • Sprawy Ochrony Środowiska
  • BHP
  • Sprawy różne
  • Termin i miejsce następnej Rady Budowy
 2. Wykonawca przedstawił dwa zakresy projektowe, tj.: ekrany akustyczne oraz odwodnienie drogi ekspresowej, które to tematy uległy zasadniczej zmianie od poprzedniej RB. Następnie Wykonawca poinformował o zakresie prowadzonych prac projektowych w pozostałych branżach.
 3. Wykonawca przekazał w dniu 04.10.2021r. Wniosek o PŚP nr 4 za wrzesień 2021r., a 03.11.2021r. Wniosek o PŚP nr 5 za październik 2021r.