Rada Techniczna nr 8

W dniach 27-28 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 8.

 1. Analizowano PPP, Harmonogram Prac i Płatności oraz podział Dokumentów Wykonawcy na elementy do odbioru i przeglądu.
 2. Omówiono Zakres Zamówienia przedstawiony przez Wykonawcę, w którym Wykonawca podzielił prace do wykonania na zakres podstawowy i rozszerzony.
 3. Omówiono:
  • uwagi IK do Projektu Budowlanego Branży Drogowej (PBBD)
  • uszczegółowiony PPP- oświetlenie drogowe
  • wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych
 4. Omówiono sprawy związane z geodezją, tj.: mapy do celów projektowych, tryb składania poszczególnych dokumentów oraz plan podziałów (linie rozgraniczające).
 5. Zamknięto część tematów z poprzednich RT oraz wskazano sprawy w toku, które należy kontynuować.