Rada Budowy nr 4

W dniu 11 października 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 4.

 1. IK (LFP) poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Lafrentz Polska na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzania Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinki Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadania 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska” oraz zatwierdzeniu Waldemara Kubisia jako Inżyniera Kontraktu.
 2. Realizowano poszczególne punkty z agendy RB poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
 3. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych w zakresie:
  • ogrodzeń
  • terenów utwardzonych przeznaczonych do obsługi drogi ekspresowej
 4. Wykonawca przekazał wniosek o PŚP nr 4.
 5. Wykonawca podtrzymał Roszczenia złożone w ubiegłym okresie/miesiącu i poinformował o Powiadomieniu o Roszczeniu R-03 – dot. zmian w prawie – zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.
 6. Wykonawca przedstawił Aneks nr 1 do Umowy o prace projektowe oraz nadzór autorski.
 7. Wykonawca poinformował o prowadzonych pracach związanych z Inwentaryzacją przyrodniczą.
 8. IK poinformował o uruchomieniu biura Konsultanta przy ul. Szymanowskiego 10 w Słupsku.