Rada Techniczna nr 7

W dniu 7 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 7.

  1. Ustalono ogólny zakres dróg do remontu i terenów do utwardzenie w celu umożliwienia obsługi drogi S6 oraz dokonano przeglądu złożonych w tym zakresie Dokumentów Wykonawcy – Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)
  2. Przeprowadzono wizję lokalną w celu zapoznania się z aktualną sytuacją w obszarach objętych projektem
  3. Omówiono zagadnienia:
    • z branży elektroenergetycznej (zapotrzebowanie mocy na MOP, oświetlenie drogowe w rejonie węzłów)
    • PPP – polecenie uszczegółowienia tego dokumentu