Rada Techniczna nr 6

W dniu 28 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 6.

Dokonano analizy: RwPB w obszarze uwag złożonych przez KP i iK

Wyszczególniono tematy otwarte (nie zakończone) z poprzednich RT nr 4 i 5.