Rada Budowy nr 3

W dniu 13 września 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 3.

  1. KP poinformował o zakończeniu realizacji umowy na Nadzór Tymczasowy z Konsultantem – spółką Transprojekt Gdański oraz o podpisaniu umowy ze spółką Lafrentz Polska na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzania Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinki Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadania 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska.”
  2. Realizowano poszczególne punkty z agendy RB poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
  3. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych
  4. Wykonawca przekazał Zamawiającemu fakturę wraz z zatwierdzonym przez IK PŚP nr 3
  5. Wykonawca podtrzymał Roszczenia złożone w ubiegłym okresie/miesiącu i poinformował o Powiadomieniu o Roszczeniu R-03 – Braki w działkach w obrębie pasa drogowego objętego decyzją DŚU.
  6. Wykonawca poinformował o prowadzonych pracach związanych z Inwentaryzacją przyrodniczą z okresu wiosennego