Rada Techniczna nr 4

W dniu 30 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 4.

  1. Analizowano szczegółowo RwPB, w tym potencjalne działki do podziału.
  2. KP omówił procedowanie uzyskania decyzji ZRID.
  3. Wykonawca zadeklarował, że złoży do Starostwa dokumenty (mapę do celów projektowych) przygotowane na materiałach z Ośrodka Geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku działania w sprawie uzyskania map do celów projektowych.