Rada Techniczna nr 3

W dniu 18 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3.

1.Przedłożenie przez Wykonawcę Planu Płatności
2.Omówienie PPP
3.Omówienie PZJ
4.Omówienie uwag IK i KP do RwPB
5.Ustalenie działania w sprawie uzyskania map do celów projektowych