Rada Budowy nr 2

W dniu 9 sierpnia 2021 r . odbyła się Rada Budowy nr 2.

  1. Realizowano poszczególne punkty z agendy RB poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
  2. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych
  3. Wykonawca wystawił wniosek o PŚP nr 2
  4. Wykonawca podtrzymał Roszczenia złożone w ubiegłym okresie/miesiącu.
  5. Wykonawca poinformował o prowadzonych pracach związanych z Inwentaryzacją przyrodniczą z okresu wiosennego