Rada Techniczna nr 2

W dniu 23 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 2.

 1. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
  • Program Prac Projektowych (PPP)
  • Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
 2. Odrzucenie dokumentów i skierowanie ich do poprawy i uzupełnienia.
 3. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
  • Robocza Wersja Projektu Budowlanego (RwPB)
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR)
  • Robocze linie granić pasów drogowych
 4. Ustalenie – doprecyzowanie czasu ujętego jako czas trwania prac – ustalono 47 miesięcy.