Rada Budowy nr 1

W dniu 13 lipca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 1.

 1. Przyjęto agendę Rad Budowy:
  • Warunki atmosferyczne\
  • Postęp Prac projektowych/Robót (za ubiegły m-c)
  • Status Programu
  • Środki / Personel / Sprzęt
  • Przewidywany Postęp Prac projektowych / Robót (za następny m-c)
  • Sprawy finansowe
  • Jakość Robót
  • Sprawy techniczne / projektowe
  • Roszczenia
  • Podwykonawcy
  • Sprawy administracyjne
  • Sprawy Ochrony Środowiska
  • BHP
  • Sprawy różne
  • Termin i miejsce następnej Rady Budowy
 2. Omówiono poszczególne punkty, odnosząc się do złożonych Dokumentów Wykonawcy oraz zaawansowania prac projektowych.
 3. Wykonawca przekazał powiadomienie o Roszczeniach związanych z:
  • R-01 – Zmiana w prawie – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku
  • R-02 – braku w zasobach Ośrodka Geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku
 4. Wykonawca przedstawił Podwykonawcę: spółkę Mosty Katowice, do wykonania prac projektowych.