Rada Techniczna nr 1

W dniu 5 lipca odbyła się Rada Techniczna nr 1.

  1. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
    • Program Prac Projektowych
    • Program Zapewnienia Jakości
  2. Ustalenie wzoru Raportu Tygodniowego Wykonawcy