Podpisanie umowy

Umowa z Wykonawcą: STRABAG Sp. z o.o.

Umowa nr 62/KP-9/2021 zawarta w dniu 28 maja 2021r.

Umowa o nadzór z Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Umowa nr 117/KP-9/2021 zawarta w dniu 03.09.2021r.

Anna Jędras – Dyrektor ds. Kontraktów
Lafrentz Polska