Rada Budowy nr 14

Dnia 22 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 14, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na sierpień.