Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 55,18%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 38,50%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 2,82%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 5,64%